Home ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา

นายสุรชาติ  แสวงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

นายณรงค์  แจ่มวิจักษณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายปรัชญา  ขันธหัตถ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายสุทัศน์ ยินงาม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายศักดิ์สกลธ์  พลไชย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายนิวัฒน์  ทองทศ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นายสมชาย  แพงโสม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางทิมศรี  สังวิบุตร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางวาสนา  พลไชย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางอุมากรณ์  ถาวร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางเกษรา  แดงโสภา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอุไรวรรณ  พิศชาติ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสกุลตา  แพงโสม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางฉวีวรรณ  ชัยเคนวงศ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางพรรณิภา  วิสูญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางฐิตินันท์  เมฆหมอก

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวคำผา  ประสพดี

ครูธุรการ


นายวิชัย  ธรรมวงศ์

ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4


 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2013 เวลา 23:52 น.)

 
นักเรียนดีเด่น ปีกศ.2557

นางสาวสุธารักษ์ แสวงดี เดี่ยวจะเข้ เหรียญทองแดง ระดับภาค ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64